Bài Giảng / Sermons 2015


Xin viếng thăm Bài giảng được đăng tải tại VietChristian:
Bài giảng hằng tuần tại Hội Thánh
Bài giảng của Mục Sư Quản Nhiệm Lê Hoàng Thái An01/03/16 NĂM MỚI CẦN SỨC MỚI - NEW STRENGTH FOR NEW YEAR (Êsai–Isaiah 40:30-31)


Loạt bài về Hội Thánh - Sermon series on the Church

01/10/16 SỨ MẠNG CỦA HỘI THÁNH - THE CHURCH’S MISSION (Công Vụ Các Sứ Đồ–Acts 2:42-47)

01/17/16 CÙNG LÀM CÔNG VIỆC CHÚA - SERVING GOD TOGETHER (Côlôse-Colossians 4:7-18)

01/24/16 VIỆC CHÚA & LỜI CHÚA – GOD’S WORK & GOD’S WORD (Luca–Luke 10:38-42)

01/31/16 HỘI THÁNH TA – MY CHURCH (Mathiơ–Matthew 16:18-19)


02/07/16 Mừng Tết Nguyên Đán. QUYẾT TÂM CAM KẾT ĐẦU NĂM - NEW YEAR RESOLUTION (Công Vụ Các Sứ Đồ–Acts 2:42-47

02/14/16 Lễ Tình Yêu. GIỮ LỜI NGUYỆN ƯỚC - KEEPING THE VOW (Châm Ngôn–Proverbs 5:15-23)

02/21/16  VÀO NƠI CHÍ THÁNH - ENTERING THE MOST HOLY PLACE (Hêbơrơ–Hebrews 10:19-25)"Lời Cuối Trên Thập Giá -- Last Words from the Cross"

02/28/16  Lời Tha Thứ: LẠY CHA, XIN THA CHO HỌ - Word of Pardon: Father, Forgive Them (Lu 23:33-38)

03/06/16  Lời Thi Ân: Ở VỚI TA TRONG NƠI BARADI - Word of Promise: Be With Me In Paradise (Lu 23:39-43)

03/13/16  Lời Thống Thiết: SAO NGÀI LÌA BỎ TÔI - Word of Pain: Why Have You Forsaken Me (Mat 27:45-49)

03/20/16  Lời Toàn Thắng: MỌI VIỆC ĐÃ ĐƯỢC TRỌN - Word of Power: It Is Finished (Gi-Jn 19:28-30)


03/25/16  Good Friday Service.  BIẾN CỐ ĐỒI GÔGÔTHA - The Golgotha Event (Gi-Jn 19:1-2, 17-37)

03/27/16  Easter Celebration.  GẶP CHÚA PHỤC SINH - Meeting the Risen Lord (Gi-Jn 20)Xin theo dõi Bố Cục Bài Giảng trong tờ Chương Trình Thờ Phượng hằng tuần.

BÀI GIẢNG MỚI - NEW SERMONS

Loạt bài HÀNH TRÌNH CỨU RỖI  ('Journey of Salvation' series)

Loạt bài VUA CỦA LỜI HỨA theo Phúc Âm Ma-thi-ơ
(The Gospel of Matthew series 'Promised King')

Loạt bài TỨ DIỆN PHÚC ÂM ('The Fourfold Gospel' series)

Loạt bài CỨU ÂN theo sách Rutơ ('Saving Grace' - a sermon series on the book of Ruth)


"Lời Cuối Trên Thập Giá -- Last Words from the Cross"


02/28/16  Lời Tha Thứ: LẠY CHA, XIN THA CHO HỌ - Word of Pardon: Father, Forgive Them (Lu 23:33-38)

03/06/16  Lời Thi Ân: Ở VỚI TA TRONG NƠI BARADI - Word of Promise: Be With Me In Paradise (Lu 23:39-43)

03/13/16  Lời Thống Thiết: SAO NGÀI LÌA BỎ TÔI - Word of Pain: Why Have You Forsaken Me (Mat 27:45-49)

03/20/16  Lời Toàn Thắng: MỌI VIỆC ĐÃ ĐƯỢC TRỌN - Word of Power: It Is Finished (Gi-Jn 19:28-30)

03/25/16  Good Friday Service.  BIẾN CỐ ĐỒI GÔGÔTHA - The Golgotha Event (Gi-Jn 19:1-2, 17-37)

03/27/16  Easter Celebration.  GẶP CHÚA PHỤC SINH - Meeting the Risen Lord (Gi-Jn 20)
screen 1

Lịch Trình Sinh Hoạt / Service Times & Directions


CHÚA NHẬT
09:30 am - 10:15 am
10:30 am - 12:00 pm
12:00 pm - 12:40 pm
12:45 pm - 01:45 pm
Trường Chúa Nhật / ENGLISH MINISTRY
LỄ THỜ PHƯỢNG – GIẢNG LUẬN K.T.
Thông công
Sinh hoạt Nam/Nữ giới (4th Sunday)
Thứ Ba 08:00 pm - 09:00 pm Nhóm gia đình vùng Loma Linda - Redlands (2nd & 4th Tuesdays)
Thứ Tư 05:30 pm - 07:30 pm
08:00 pm - 09:30 pm
Cầu nguyện Phục hưng (after 1st Sunday)
HỌC KINH THÁNH - CẦU NGUYỆN
Thứ Sáu 07:00 pm - 09:00 pm Sinh hoạt Gia đình trẻ (3rd Friday)

Thứ Bảy
08:00 am - 05:00 pm
07:30 pm - 08:30 pm
08:30 pm - 09:30 pm
Cầu nguyện - Thăm viếng / Chứng đạo
Ban hát Thờ phượng tập dợt
Sinh hoạt Thanh niên

HỘI THÁNH TIN LÀNH SAN BERNARDINO
Vietnamese Evangelical Church

1153 N. F Street
San Bernardino CA, 92410
tinlanhsbd@gmail.com  (909) 888-9999

Mục Sư Quản Nhiệm - Pastor Hoàng Ngọc Kha
khangochoang@gmail.com (714) 928-5698

 

Page execution: 15.6298 milliseconds.