• Thờ phượng mỗi sáng Chúa Nhật (Tổng hợp: English & Vietnamese):  Lúc 10:30 AM-11:15 AM
 • Giảng luận (Tiếng Việt):   Lúc 11:15 AM-12:00 PM
 • Thờ phượng Chúa (Tiếng Anh) một tháng một lần (Chúa nhật tuần đầu tháng):  Lúc 9:30 AM- 10:30 AM
 • Học Kinh Thánh-Cầu Nguyện tối thứ Tư: Lúc 8:00 PM -9:00PM -Học sách Công Vụ Các Sứ Đồ
 • Trường Chúa Nhật (Tiếng Việt): Lúc 9:30 AM- 10:15 AM -Học Thư Phi-líp.
 • Trường Chúa Nhật cho các lớp nói Tiếng Anh từ thanh niên đến thiếu nhi:  Lúc 11:15AM- 12:00PM
 • Có giữ trẻ cho các Cha Mẹ muốn thờ phượng Chúa và học lời Ngài.
 • Có phần thông công ăn trưa cho cả Hội thánh sau giờ thờ phượng.

Thông Báo:
 • Ngày Gặp Gỡ Cộng Đồng: Chúa nhật tuần sau, 4/14/19, từ 3pm-7pm. Đây là cơ hội rất tốt để chúng ta rao truyền Tin Lành của Chúa Giê-xu cho cộng đồng xung quanh. Xin quý con cái Chúa cầu nguyện, đóng góp, giúp đỡ, và tham dự trong ngày này. Community Day: Sunday 4/14, 3pm-7pm.  Please pray, donate, come, and help out!
 • Mời quý con cái Chúa cùng tham gia chương trình đọc Kinh Thánh hằng ngày.  Hội thánh đang đọc sách Tin Lành Ma-thi-ơ
 • Mời các bạn Gia Đình Trẻ tham dự ngày bồi linh do Đoàn Gia Đình Trẻ tổ chức vào thứ bảy, 4/27/2019, từ 9am-1pm, tại HT Orange. Xin gặp anh Chủ để biết thêm chi tiết.
 • Cầu nguyện cho các tân tín hữu trung tín theo Chúa, các thân hữu đã nghe Tin Lành sớm trở về với Chúa.
 • Cầu nguyện cho sự yêu thương - hiệp một của con cái Chúa và sự phục hưng của Hội Thánh.
 • Cầu nguyện xin Chúa gia thêm ơn sức mới trên Mục sư Quản nhiệm và Ban Chấp Hành - Chấp Sự HT.
 • Cảm tạ Chúa đã gia hạn đời sống và thêm sức cho những người cao tuổi trong Hội Thánh. Con cái Chúa được bình an trong tuần lễ qua.
 • Cầu nguyện cho công tác chứng đạo & truyền giáo.
 • Hội Thánh khắp nơi và đồng bào tại quê nhà.
 • Tín hữu vùng Trung Đông.
 • Đất nước Hoa Kỳ và các cấp lãnh đạo của quốc gia.
(Các chi tiết khác được cập nhật mỗi tuần lễ trong tờ chương trình Thờ phượng)
BÀI GIẢNG MỚI - NEW SERMONS

Loạt bài HÀNH TRÌNH CỨU RỖI  ('Journey of Salvation' series)

Loạt bài VUA CỦA LỜI HỨA theo Phúc Âm Ma-thi-ơ
(The Gospel of Matthew series 'Promised King')

Loạt bài TỨ DIỆN PHÚC ÂM ('The Fourfold Gospel' series)

Loạt bài CỨU ÂN theo sách Rutơ ('Saving Grace' - a sermon series on the book of Ruth)


"Lời Cuối Trên Thập Giá -- Last Words from the Cross"


02/28/16  Lời Tha Thứ: LẠY CHA, XIN THA CHO HỌ - Word of Pardon: Father, Forgive Them (Lu 23:33-38)

03/06/16  Lời Thi Ân: Ở VỚI TA TRONG NƠI BARADI - Word of Promise: Be With Me In Paradise (Lu 23:39-43)

03/13/16  Lời Thống Thiết: SAO NGÀI LÌA BỎ TÔI - Word of Pain: Why Have You Forsaken Me (Mat 27:45-49)

03/20/16  Lời Toàn Thắng: MỌI VIỆC ĐÃ ĐƯỢC TRỌN - Word of Power: It Is Finished (Gi-Jn 19:28-30)

03/25/16  Good Friday Service.  BIẾN CỐ ĐỒI GÔGÔTHA - The Golgotha Event (Gi-Jn 19:1-2, 17-37)

03/27/16  Easter Celebration.  GẶP CHÚA PHỤC SINH - Meeting the Risen Lord (Gi-Jn 20)
screen 1

Lịch Trình Sinh Hoạt / Service Times & Directions


CHÚA NHẬT
09:30 am - 10:15 am
10:30 am - 12:00 pm
12:00 pm - 12:40 pm
12:45 pm - 01:45 pm
Trường Chúa Nhật / ENGLISH MINISTRY
LỄ THỜ PHƯỢNG – GIẢNG LUẬN K.T.
Thông công
Sinh hoạt Nam/Nữ giới (4th Sunday)
Thứ Ba 08:00 pm - 09:00 pm Nhóm gia đình vùng Loma Linda - Redlands (2nd & 4th Tuesdays)
Thứ Tư 05:30 pm - 07:30 pm
08:00 pm - 09:30 pm
Cầu nguyện Phục hưng (after 1st Sunday)
HỌC KINH THÁNH - CẦU NGUYỆN
Thứ Sáu 07:00 pm - 09:00 pm Sinh hoạt Gia đình trẻ (3rd Friday)

Thứ Bảy
08:00 am - 05:00 pm
07:30 pm - 08:30 pm
08:30 pm - 09:30 pm
Cầu nguyện - Thăm viếng / Chứng đạo
Ban hát Thờ phượng tập dợt
Sinh hoạt Thanh niên

HỘI THÁNH TIN LÀNH SAN BERNARDINO
Vietnamese Evangelical Church

1153 N. F Street
San Bernardino CA, 92410
tinlanhsbd@gmail.com  (909) 888-9999

Mục Sư Quản Nhiệm - Pastor Hoàng Ngọc Kha
khangochoang@gmail.com (714) 928-5698

 

Page execution: 0 milliseconds.